For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.12.2021 Examinarea preliminara 28.01.2022 Constituirea depozitului national reglementar 02.02.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2023 Publicarea cererii (U2) 31.08.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 29.02.2024 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2024 Eliberarea brevetului (Z) 30.05.2024 23.11.2026 Valabil pana la 23.11.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1713
(21)Numarul depozituluis 2021 0100
(22)Data depozitului2021.11.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE "DIOMID GHERMAN", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMATCOVSCHI Valeriu, MD; LISII Dan, MD; GUDUMAC Valentin, MD; ANDRONACHE Lilia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE "DIOMID GHERMAN", MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de chimioterapie selectivă interstiţială pentru glioblastomul recurent al creierului  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2024
Y, BOPI 08/2023
U2, BOPI 05/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/704 (2006.01); A61M 25/01 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2023.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.08.31
(47)Data eliberării brevetului2024.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, GROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.11.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200100