For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.12.2021 Examinarea preliminara 28.01.2022 Constituirea depozitului national reglementar 02.02.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2022 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 23.11.2026 Valabil pana la 23.11.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1621
(21)Numarul depozituluis 2021 0101
(22)Data depozitului2021.11.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢÎBÎRNĂ Andrei, MD; ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, MD; STANCU Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă miniinvazivă de tratament chirurgical al tumorilor glandei tiroide
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.05.31
(47)Data eliberării brevetului2022.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.11.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200101