For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.12.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.01.2022 Examinarea preliminara 21.03.2022 Constituirea depozitului national reglementar 21.03.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2023 Eliberarea brevetului (Z) 16.07.2024 08.12.2026 Valabil pana la 08.12.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1649
(21)Numarul depozituluis 2021 0103
(22)Data depozitului2021.12.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULGARU Viorica, MD; POPESCU Liliana, MD; DUDUŞ Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de maturare prin uscare a cărnii de bovină
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2023
Y, BOPI 11/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 13/00 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.11.30
(47)Data eliberării brevetului2023.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.12.08
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200103