For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.12.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.01.2022 Examinarea preliminara 26.01.2022 Constituirea depozitului national reglementar 27.01.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2023 Eliberarea brevetului (Z) 16.06.2024 13.12.2026 Valabil pana la 13.12.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1637
(21)Numarul depozituluis 2021 0106
(22)Data depozitului2021.12.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; VRABIE Elvira, MD; SAJIN Tudor, MD; PALADII Irina, MD; POLICARPOV Albert, MD; VRABIE Valeria, MD; STEPURINA Tatiana, MD; SPRINCEAN Cătălina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere din zer a concentratului proteic mineral înnobilat cu beta-lactoglobulină
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2023
Y, BOPI 08/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 21/00 (2006.01); A23J 1/20 (2006.01); A23J 3/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.08.31
(47)Data eliberării brevetului2023.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.12.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200106