For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.12.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.01.2022 Examinarea preliminara 24.03.2022 Constituirea depozitului national reglementar 24.03.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2023 Eliberarea brevetului (Z) 23.04.2024 28.12.2026 Valabil pana la 28.12.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1643
(21)Numarul depozituluis 2021 0112
(22)Data depozitului2021.12.28
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD; DUBCENCO Valeriu, MD; GUTIUM Iulian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiSupliment alimentar fitoterapeutic cu activitate protectoare hepato-renală şi imunostimulatoare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2023
Y, BOPI 09/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 33/00 (2016.01); A23L 33/105 (2016.01); A23L 33/17 (2016.01); A61K 36/00 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01); A61P 13/12 (2006.01); A61P 37/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.09.30
(47)Data eliberării brevetului2023.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.12.28
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10436, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200112