For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.02.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.03.2022 Examinarea preliminara 26.04.2022 Constituirea depozitului national reglementar 26.04.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2023 Eliberarea brevetului (Z) 30.05.2024 24.02.2027 Valabil pana la 24.02.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1647
(21)Numarul depozituluis 2022 0014
(22)Data depozitului2022.02.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBODRUG Nicolae, MD; LUCA Ecaterina, MD; BOTEZATU Adriana, MD; CUROV Igor, MD; LUNGU Nicolae, MD; URSU Cătălina, MD; ANTOCI Elmira, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru menţinerea recipientelor în procesul de barbotare a soluţiilor de uz curativ  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 05/2023
Y, BOPI 10/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01L 5/02 (2006.01); B01L 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.10.31
(47)Data eliberării brevetului2023.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.02.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200014