For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.02.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.03.2022 Examinarea preliminara 10.10.2022 Constituirea depozitului national reglementar 10.10.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2024 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2024 Eliberarea brevetului (Z) 30.05.2024 24.02.2027 Valabil pana la 24.02.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1705
(21)Numarul depozituluis 2022 0015
(22)Data depozitului2022.02.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIGNATOV Olga, MD; NACU Viorel, MD; PADURAR Luminiţa, MD; MOSCALU Dionisie, MD; MACAGONOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru fabricarea firelor din materiale biologice  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2024
Y, BOPI 07/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61L 17/00 (2006.01); A61L 31/00 (2006.01); D04C 3/00 (2006.01); D04H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.07.31
(47)Data eliberării brevetului2024.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.02.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200015