For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.03.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.04.2022 Examinarea preliminara 25.05.2022 Constituirea depozitului national reglementar 25.05.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2023 Eliberarea brevetului (Z) 27.05.2024 18.03.2027 Valabil pana la 18.03.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1655
(21)Numarul depozituluis 2022 0019
(22)Data depozitului2022.03.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBACIU Anatolie, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; FEDAŞ Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiSupliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă şi adaptogenă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2023
Y, BOPI 12/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 33/00 (2016.01); A61K 36/00 (2016.01); A61P 39/06 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.12.31
(47)Data eliberării brevetului2023.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.03.18
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10418, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200019