For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.05.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.06.2022 Examinarea preliminara 18.10.2022 Constituirea depozitului national reglementar 18.10.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2024 18.05.2027 Valabil pana la 18.05.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1701
(21)Numarul depozituluis 2022 0030
(22)Data depozitului2022.05.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDULGHERU Valeriu, MD; ZAPOROJAN Sergiu, MD; LARIN Vladimir, MD; MANOLI Ilie, MD; MUNTEANU Eugeniu, MD; RABEI Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv şi metodă de monitorizare predictivă a stării turbinei eoliene şi de implementare a contramăsurilor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2024
Y, BOPI 06/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 1/00 (2006.01); F03D 7/02 (2006.01); G08B 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.06.30
(47)Data eliberării brevetului2024.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.05.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200030