For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.06.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.06.2022 Examinarea preliminara 03.08.2022 Constituirea depozitului national reglementar 03.08.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2023 Eliberarea brevetului (Z) 23.04.2024 02.06.2027 Valabil pana la 02.06.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1668
(21)Numarul depozituluis 2022 0038
(22)Data depozitului2022.06.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAMAN Mariana, MD; CREMENEAC Larisa, MD; MOSCALIC Roman, MD; COJUŞNEANU Oleg, MD; MAŞNER Oleg, MD; PETCU Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a porumbului pentru siloz
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2023
Y, BOPI 02/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 22/20 (2018.01); A01C 21/00 (2018.01); C05F 3/00 (2006.01); A01C 3/00 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.02.28
(47)Data eliberării brevetului2023.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.06.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200038