For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.07.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.08.2022 Examinarea preliminara 27.10.2022 Constituirea depozitului national reglementar 27.10.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2024 21.07.2027 Valabil pana la 21.07.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1680
(21)Numarul depozituluis 2022 0050
(22)Data depozitului2022.07.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKONOPKO Leonid, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; PARA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de recristalizare a microfirului pe bază de bismut în izolaţie de sticlă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2024
Y, BOPI 03/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C30B 30/02 (2006.01); C30B 13/08 (2006.01); C30B 13/22 (2006.01); C30B 33/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.03.31
(47)Data eliberării brevetului2024.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.07.21
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13215, 2023.10.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200050