For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.08.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.09.2022 Examinarea preliminara 27.10.2022 Constituirea depozitului national reglementar 27.10.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2023 Eliberarea brevetului (Z) 30.05.2024 12.08.2027 Valabil pana la 12.08.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1685
(21)Numarul depozituluis 2022 0054
(22)Data depozitului2022.08.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURDUNIUC Olga, MD; COŞERI Sergiu, RO; MAREŞ Mihai, RO; BILIUŢA Gabriela, RO; NASTASA Valentin, RO; ILIESCU Bogdan-Ştefan, RO; BOSTĂNARU-ILIESCU Andra-Cristina, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a materialelor pe bază de nanoparticule de argint cu activitate antibacteriană  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2023
Y, BOPI 04/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 33/38 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01); C01G 5/00 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.04.30
(47)Data eliberării brevetului2023.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.08.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200054