For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.09.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.10.2022 Examinarea preliminara 29.11.2022 Constituirea depozitului national reglementar 29.11.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2024 08.09.2027 Valabil pana la 08.09.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1682
(21)Numarul depozituluis 2022 0058
(22)Data depozitului2022.09.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBÎRSA Maxim, MD; GARBUZNEAC Anastasia, MD; ŞEPTIŢCHI Vladimir, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; SÎRBU Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire a animalelor cu sânge cald
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2024
Y, BOPI 04/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 10/16 (2016.01); A61K 35/66 (2015.01); A61K 35/74 (2015.01); C07C 229/60 (2006.01); C12R 1/465 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.04.30
(47)Data eliberării brevetului2024.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.09.08
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13230, 2023.10.17
Datele iniţiale:IP INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200058