For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.09.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.10.2022 Examinarea preliminara 18.11.2022 Constituirea depozitului national reglementar 18.11.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2023 Eliberarea brevetului (Z) 31.12.2023 Eliberarea brevetului (Z8) 17.06.2024 08.09.2027 Valabil pana la 08.09.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1672
(21)Numarul depozituluis 2022 0059
(22)Data depozitului2022.09.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBÎRSA Maxim, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; SÎRBU Tamara, MD; GARBUZNEAC Anastasia, MD; ŞEPTIŢCHI Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-06
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 12/2023
Z, BOPI 09/2023
Y, BOPI 02/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12N 1/30 (2006.01); C07C 229/60 (2006.01); C12R 1/465 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.02.28
(47)Data eliberării brevetului2023.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.09.08
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13345, 2023.10.19
Datele iniţiale:IP INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200059