For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.09.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.10.2022 Examinarea preliminara 15.11.2022 Constituirea depozitului national reglementar 15.11.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2023 Eliberarea brevetului (Z) 30.05.2024 29.09.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1691
(21)Numarul depozituluis 2022 0064
(22)Data depozitului2022.09.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBODRUG Nicolae, MD; LUCA Ecaterina, MD; BOTEZATU Adriana, MD; CALANCEA Valentin, MD; CUROV Igor, MD; URSU Cătălina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al bronhopneumopatiei obstructive cronice asociate cu psoriazis vulgar diseminat la pacienţi de vârsta a treia  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2023
Y, BOPI 05/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/06 (2006.01); A61K 38/56 (2006.01); A61K 47/08 (2006.01); A61K 47/36 (2006.01); A61P 11/00 (2006.01); A61P 17/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.05.31
(47)Data eliberării brevetului2023.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2028.09.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200064