For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.09.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.10.2022 Examinarea preliminara 29.03.2023 Constituirea depozitului national reglementar 29.03.2023 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 29.02.2024 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2024 Eliberarea brevetului (Z) 26.05.2024 29.09.2027 Valabil pana la 29.09.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1711
(21)Numarul depozituluis 2022 0066
(22)Data depozitului2022.09.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSOLOMON Oleg, MD; RUSU Vasile, MD; RUSU Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru determinarea planului ocluzal  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2024
Y, BOPI 08/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 1/24 (2006.01); A61B 1/247 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.08.31
(47)Data eliberării brevetului2024.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.09.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200066