For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.10.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.11.2022 Examinarea preliminara 19.01.2023 Constituirea depozitului national reglementar 19.01.2023 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2024 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2024 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2024 17.10.2027 Valabil pana la 17.10.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1716
(21)Numarul depozituluis 2022 0079
(22)Data depozitului2022.10.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; EREMIA Nicolae, MD; SUCMAN Natalia, MD; POGREBNOI Serghei, MD; ZNAGOVAN Alexandru, MD; COŞELEVA Olga, MD; JEREGHI Vitalii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire a albinelor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2024
Y, BOPI 09/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/90 (2016.01); A23K 20/20 (2016.01); A23L 33/165 (2016.01); C01G 51/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.09.30
(47)Data eliberării brevetului2024.04.30
(74)ReprezentantEREMIA Nicolae, str. N. Dimo nr. 22, ap. 28, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.10.17
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:5965, 2023.05.13
Datele iniţiale:UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
Datele finale:UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200079