For comments, suggestions

Certificat expirat


(11)Numarul modelului de utilitate 86
(21)Numarul depozituluiu 2003 0019
(16)Numarul modelului de utilitate reînnoitR86
(18)Data prevăzută de expirare a reînnoirii2013.07.09
(22)Data depozitului2003.07.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru , MD; MUŞINSCHII Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei , MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHII Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru , MD; MUŞINSCHII Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(54)Titlul modelului de utilitateDispozitiv de închidere-sigilare
(13)Codul documentuluiI2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberarii certificatului2004.07.31
(45)Data publicarii hotararii de înregistrare a modelului de utilitate2003.12.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Bd. Moscova, bloc 2, ap.142, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 Brevete expirate; Data expirarii2013.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.07.09
 Statutul cererii/brevetuluiCertificat expirat
Up
/inventions/Details.aspx?id=u%202003%200019