For comments, suggestions

Certificat expirat


(11)Numarul modelului de utilitate 167
(21)Numarul depozituluiu 2007 0030
(16)Numarul modelului de utilitate reînnoitR167
(18)Data prevăzută de expirare a reînnoirii2017.12.11
(22)Data depozitului2007.12.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; CHICU Boris, MD; LUNGU Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul modelului de utilitateAnsamblu de ventilaţie al maşinii de stropit
(13)Codul documentuluiI2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberarii certificatului2008.07.31
(30)Prioritateaa 2007 0014, 2007.01.19, MD
(45)Data publicarii hotararii de înregistrare a modelului de utilitate2008.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.12.11
 Data decăderii din drepturi2013.12.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiCertificat expirat
Up
/inventions/Details.aspx?id=u%202007%200030