REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4165 
(13) C1
(21) a 2010 0133
(22) 22.11.2010
(41) 
(45)  30.04.2012
(47)  30.11.2012
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.11.2015
(51) 
Int. Cl: B01J 19/18 (2006.01)
B01D 37/02 (2006.01)
B01F 5/04 (2006.01)
B01F 5/16 (2006.01)
B01F 13/10 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C07C 67/02 (2006.01)
C11C 3/10 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SLIUSARENCO Valentin, MD; COVALIOV Victor, MD; KONTIEVSKI Iurii, MD; ERIOMENCO Vladimir, MD; GALERU Leonid, MD; BUTUCEA Petru, MD; NENNO Vladimir, MD; DUCA Gheorghe, MD; POPEL Veaceslav, MD; LACUSTA Ion, MD; BERNIC Mircea, MD; GANEA Grigore, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru obţinerea biocombustibilului pe baza esterilor metilici ai acizilor graşi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.11.2010
Taxa de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.10.240 €2010.11.22 - 2011.11.22
22012.10.240 €2011.11.22 - 2012.11.22
32012.10.240 €2012.11.22 - 2013.11.22
42012.10.240 €2013.11.22 - 2014.11.22
52012.10.240 €2014.11.22 - 2015.11.22
A fost valabil pînă la 2015.11.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.06.30 BOPI nr.06.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.06.30 BOPI nr.06.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume si Adresa Solicitant
Nr. ,data deciziei197, 2012.01.10
Date iniţialeS.A. ALIMENTARMAŞ, str. Str. Meşterul Manole nr.12, MD-2044, mun. Chişinău, Republica Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, Str. A .Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, Str. A .Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova