REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4165 
(13) C1
(21) a 2010 0133
(22) 22.11.2010
(41)  
(45)   30.04.2012
(47)   30.11.2012
Brevet nevalabil cu posibilitatea de a fi restabilit 
Valabil până la:  22.11.2015
(51) 
Int. Cl: B01J 19/18 (2006.01)
B01D 37/02 (2006.01)
B01F 5/04 (2006.01)
B01F 5/16 (2006.01)
B01F 13/10 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C07C 67/02 (2006.01)
C11C 3/10 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SLIUSARENCO Valentin, MD; COVALIOV Victor, MD; KONTIEVSKI Iurii, MD; ERIOMENCO Vladimir, MD; GALERU Leonid, MD; BUTUCEA Petru, MD; NENNO Vladimir, MD; DUCA Gheorghe, MD; POPEL Veaceslav, MD; LACUSTA Ion, MD; BERNIC Mircea, MD; GANEA Grigore, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru obţinerea biocombustibilului pe baza esterilor metilici ai acizilor graşi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67) Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.11.2010
Taxa de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.10.240 €2010.11.22 - 2011.11.22
22012.10.240 €2011.11.22 - 2012.11.22
32012.10.240 €2012.11.22 - 2013.11.22
42012.10.240 €2013.11.22 - 2014.11.22
52012.10.240 €2014.11.22 - 2015.11.22
A fost valabil pînă la 2015.11.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.06.30 BOPI nr.06.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume si Adresa Solicitant
Nr. ,data deciziei197, 2012.01.10
Date iniţialeS.A. ALIMENTARMAŞ, str. Str. Meşterul Manole nr.12, MD-2044, mun. Chişinău, Republica Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, Str. A .Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, Str. A .Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova