For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului209
(21)Numarul depozitului93-0053
(22)Data depozitului1993.08.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.08.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA-VIN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; VĂZDĂUŢAN Tamara, MD; BALUŢEL Tamara, MD; CIOCLEA Tatiana, MD; BODRUG Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA VIN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Vin sec aromatizat din struguri
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1995.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.05.31
(47)Data eliberării brevetului1995.11.22
 Brevete expirate; Data expirarii2008.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.08.05
 Data decăderii din drepturi2007.08.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:3650, 1997.12.22
Datele iniţiale:Societatea tehnico- ştiinţifică "OENOLAB", MD
Datele finale:Întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:3650, 1997.12.22
Datele iniţiale:Societatea tehnico- ştiinţifică "OENOLAB", MD
Datele finale:Întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/93-0053