For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.06.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.02.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.1995 Eliberarea brevetului (C2) 31.08.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 01.06.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului156
(21)Numarul depozitului94-0190
(22)Data depozitului1994.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.06.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRĂILEANU Nicon, MD; HOLBAN Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRĂILEAN Nicon, MD; HOLBAN Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRĂILEANU Nicon, MD; HOLBAN Dumitru, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a produsului cu acţiune lactogenă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.02.28
(47)Data eliberării brevetului1995.07.10
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.06.01
 Data decăderii din drepturi2000.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4215098/30-15, 1987.03.23, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1469612, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/94-0190