For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului416
(21)Numarul depozitului95-0099
(22)Data depozitului1994.12.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD; FILATOV Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD;
(54)Titlul inventiei Maşină de presat Nechit
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.02.29
(47)Data eliberării brevetului1996.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.12.28
 Data decăderii din drepturi1996.12.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4892951/33, 1990.11.12, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.2016763, RU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/95-0099