For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.03.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1995 Eliberarea brevetului (C2) 10.03.1998 Valabil până la 31.12.1999 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului192
(21)Numarul depozitului95-0190
(22)Data depozitului1995.03.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.03.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD; SILICI Alexandra , MD; NICOLAEV Diana, MD; AZEF Elizaveta, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de producere a fructelor uscate
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 7/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.05.31
(47)Data eliberării brevetului1995.11.09
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.03.10
 Data decăderii din drepturi1998.03.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.3308544/28-13, 1981.06.25, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.978812, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/95-0190