For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.12.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.12.1997 Valabil până la 31.12.1997 Eliberarea brevetului (G2) 30.11.2000 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 29.12.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului718
(21)Numarul depozitului95-0449
(22)Data depozitului1995.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.12.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; BARBĂ Nicanor, MD; VLAD Liudmila, MD; DRAGALINA Galina, MD; DEMENTIEV Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător fototermoplastic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 5/022 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.04.30
(47)Data eliberării brevetului1997.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.12.29
 Data decăderii din drepturi1997.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/95-0449