For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.06.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 04.06.1997 Valabil până la 30.11.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.1997 Eliberarea brevetului (G2) 30.11.2000 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 04.06.2016 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului726
(21)Numarul depozitului96-0147
(22)Data depozitului1996.06.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.06.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPUŞNEAC Anatol, MD; BURLACU Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de epurare a apelor reziduale de coloranţi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 20/14 (2006.01); C02F 1/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.05.31
(47)Data eliberării brevetului1997.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.06.04
 Data decăderii din drepturi1997.06.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/96-0147