For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.07.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.1998 Eliberarea brevetului (G2) 26.07.1999 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 26.07.2016 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului721
(21)Numarul depozitului96-0174
(22)Data depozitului1996.07.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.07.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMANICOVSKI Ludmila, MD; BUJOREANU Nicolae, MD; TOMA Simion, MD; MANICOVSKI Andrei, MD; GUDUMAC Galina, MD; SCIUDLOV Eugenia, MD; HAREA Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu pentru determinarea termenului de scoatere a fructelor de la păstrare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01F 25/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.05.31
(47)Data eliberării brevetului1997.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.07.26
 Data decăderii din drepturi1999.07.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/96-0174