For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.03.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.07.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2000 Eliberarea brevetului (G2) 03.03.2001 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1262
(21)Numarul depozitului97-0066
(22)Data depozitului1997.03.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.06.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIRIAC Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a răsadului de Stevia rebaudiana Bertoni
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 4/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.07.31
(47)Data eliberării brevetului2001.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.03.03
 Data decăderii din drepturi2001.03.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/97-0066