For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.07.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.03.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 02.07.1999 Valabil până la 30.09.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.1999 Eliberarea brevetului (G2) 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat
Up
/inventions/details/97-0176/Brevet~Eliberare~97-0176