For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1223
(21)Numarul depozitului97-0201
(22)Data depozitului1997.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; DARCIUC Victor, MD; MIZRAH Lev, IL;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Aplicarea dimetilfosfatului de S-metil-izo-tiouroniu în calitate de substanţă vasoconstrictoare şi preparat farmaceutic pe baza lui
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61K 31/66 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.05.31
(47)Data eliberării brevetului2000.02.29
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.15
 Data decăderii din drepturi2000.07.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/97-0201