For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.12.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.12.1997 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 29.02.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2000 Eliberarea brevetului (G2) 03.12.2007 Valabil până la 30.06.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1298
(21)Numarul depozitului97-0309
(22)Data depozitului1997.12.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.12.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCIUPERCA Silviu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIUPERCA Silviu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCIUPERCA Silviu, MD;
(54)Titlul inventiei Mijloc de transport cu o singură linie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B62K 1/00 (2006.01); B62K 15/00 (2006.01); B62M 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.12.03
 Data decăderii din drepturi2007.12.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/97-0309