For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1192
(21)Numarul depozitului98-0026
(22)Data depozitului1998.02.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.06.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPIHUT Petru, MD; BABCO Victor, MD; CUCIERU Anatol, MD; CUDINA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metoda de mastectomie radicală subtotală în cancerul cadranelor superioare ale glandei mamare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.04.30
(47)Data eliberării brevetului1999.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.03
 Data decăderii din drepturi2000.02.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/98-0026