For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.01.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1999 Publicarea cererii (A) 31.12.2000 Publicarea hot. de acordare (F2) 27.06.2001 Examinarea de fond 30.06.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2001 Eliberarea brevetului (G2) 27.01.2008 Valabil până la 30.09.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 27.01.2018 Data expirării brevetului
Up
/inventions/details/98-0034/Cereri~Rus~98-0034