For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.03.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.03.1999 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.1999 Publicarea cererii (A) 31.12.2000 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.06.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2001 Eliberarea brevetului (C2) 03.03.2005 Valabil până la 31.07.2006 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 03.03.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1570
(21)Numarul depozitului98-0063
(22)Data depozitului1998.03.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.03.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiZAGORODNIUC Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZAGORODNIUC Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiZAGORODNIUC Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Masă pentru jocul de şah sau dame
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A47B 11/00 (2006.01); A47B 25/00 (2006.01); A63F 3/00 (2006.01); A63F 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.12.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia, GROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.03.03
 Data decăderii din drepturi2005.03.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/98-0063