For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.07.1998 Examinarea preliminară şi de fond 09.07.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.1999 Eliberarea brevetului (G2) 09.07.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1106
(21)Numarul depozitului98-0147
(22)Data depozitului1998.07.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.07.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; LIU Van Boi, VN; FLOREA Victoria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Oligomeri ai 4-(N-ariltioureido)stirenului pentru stabilizarea polimerilor şi procedeu de obţinere a lor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08F 12/28 (2006.01); C08F 8/30 (2006.01); C08F 8/32 (2006.01); C08F 8/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.11.30
(47)Data eliberării brevetului1999.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.09
 Data decăderii din drepturi2000.07.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/98-0147