For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.12.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.04.1999 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2001 Eliberarea brevetului (G2) 01.12.2002 Valabil până la 30.11.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1496
(21)Numarul depozitului98-0237
(22)Data depozitului1998.12.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.12.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiS.A. "BUCURIA", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCO Andrei, MD; TARLEV Vasile, MD; PLITOC Valeriu, MD; MÂNDRA Vitalii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiS.A. "BUCURIA", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de uscare a seminţelor de bostan
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 3/54 (2006.01); F26B 3/02 (2006.01); F26B 3/347 (2006.01); F26B 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.06.30
(47)Data eliberării brevetului2001.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.12.01
 Data decăderii din drepturi2002.12.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/98-0237