For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.12.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.09.1999 Examinarea preliminară şi de fond 31.01.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 08.12.2001 Valabil până la 31.12.2001 Eliberarea brevetului (G2) 17.09.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1581
(21)Numarul depozitului98-0247
(22)Data depozitului1998.12.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.12.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Galina, MD; FANDEEV Elvira, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; BUIUCLI Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de apreciere a rezistenţei soiurilor de grâu şi triticale la fuzarioză
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.01.31
(47)Data eliberării brevetului2002.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondROJNEVSCHI Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.12.08
 Data decăderii din drepturi2001.12.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/98-0247