For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.01.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 06.04.2000 Examinarea preliminară şi de fond 19.07.2000 Publicarea cererii () 31.12.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2001 Eliberarea brevetului (G2) 19.01.2004 Valabil până la 30.06.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 19.01.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1573
(21)Numarul depozitului99-0027
(22)Data depozitului1999.01.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.01.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"R.I.F." S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAGARCOV Alexandr, MD; AGARCOVA Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"R.I.F." S.A., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de ambalare a cataplasmei de muştar
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61J 1/00 (2006.01); B65B 25/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.12.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.01.19
 Data decăderii din drepturi2004.01.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/99-0027