For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.02.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.03.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 22.11.2000 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2000 Eliberarea brevetului (G2) 16.02.2001 Valabil până la 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1435
(21)Numarul depozitului99-0098
(22)Data depozitului1999.02.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.09.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIUREA Dorina, RO; CHINTEA Pavel, MD; PANAITESCU Luminiţa, RO; MEREANU Vasile, MD; UGLEA V.Constantin, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Capsicozid oxidat cu proprietăţi antitumorale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.03.31
(47)Data eliberării brevetului2000.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.02.16
 Data decăderii din drepturi2001.02.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/99-0098