For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.03.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 29.02.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 05.05.2000 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2000 Eliberarea brevetului (G2) 24.03.2002 Valabil până la 17.09.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1408
(21)Numarul depozitului99-0150
(22)Data depozitului1999.03.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.03.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUZINA DE TRACTOARE, "TRACOM" S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBEGANSCHII Stanislav, MD; LENSCHII Albert, MD; CALUŢCHII Alexandru, MD; CASAPU Simion, MD; CUŢEVIŢCAIA Olga, MD; PAVLENCO Vitalie, MD; URASOV Iurie, MD; UTCHIN Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUZINA DE TRACTOARE, "TRACOM" S.A., MD;
(54)Titlul inventiei Stropitoare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01); A01M 9/00 (2006.01); A01M 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.02.29
(47)Data eliberării brevetului2000.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.03.24
 Data decăderii din drepturi2002.03.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/99-0150