For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.02.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.02.2000 Examinarea preliminara 13.07.2000 Examinarea de fond 30.11.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2001 Eliberarea brevetului (G2) 21.02.2002 Valabil pana la 31.12.2004 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1561
(21)Numarul depozituluia 2000 0036
(22)Data depozitului2000.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRĂCIUN Alexandru, MD; MORARU Victor, MD; CRĂCIUN Svetlana, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMaterial magnetic solid de lubrifiere
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2001
F1, BOPI 11/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C10M 125/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.11.30
(47)Data eliberării brevetului2001.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.02.21
 Data decăderii din drepturi2002.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2000 0036