For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.04.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.04.2000 Examinarea preliminara 25.01.2001 Examinarea de fond 31.07.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2003 Eliberarea brevetului (C2) 10.04.2005 Valabil pana la 31.08.2006 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1960
(21)Numarul depozituluia 2000 0062
(22)Data depozitului2000.04.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.04.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCHI Natalia, MD; LAZARIUC Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCHI Natalia, MD; LAZARIUC Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCHI Natalia, MD; LAZARIUC Vitalie, MD;
(54)Titlul inventieiMalaxor pentru frământarea aluatului
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2003
B1, BOPI 07/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21C 1/00 (2006.01); A21C 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.07.31
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.04.10
 Data decăderii din drepturi2005.04.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2000 0062