For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.07.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.03.2001 Examinarea de fond 31.08.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2002 Eliberarea brevetului (G2) 31.10.2004 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1719
(21)Numarul depozituluia 2000 0136
(22)Data depozitului2000.07.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.03.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCIOBANU Sergiu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBANU Sergiu, MD; CIOBANU Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCIOBANU Sergiu, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru obţinerea brichetelor de combustibil
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2002
F1, BOPI 08/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B30B 9/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.08.31
(47)Data eliberării brevetului2002.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.07.13
 Data decăderii din drepturi2001.07.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2000 0136