For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.11.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.11.2000 Examinarea preliminara 17.10.2002 Examinarea de fond 31.12.2002 Publicarea cererii (A) 28.02.2003 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.08.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2003 Eliberarea brevetului (C2) 15.11.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2093
(21)Numarul depozituluia 2000 0185
(22)Data depozitului2000.11.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.11.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; GAINA Anton, MD; ŞAVIDZE Zauri, MD; LUNGU Galina, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Rezervor al maşinii de stropit
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.02.28
(47)Data eliberării brevetului2003.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.11.15
 Data decăderii din drepturi2009.11.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4143, 2007.04.25
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2000 0185