For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.06.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.02.2003 Publicarea cererii (A) 08.08.2003 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2004 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.05.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2005 Eliberarea brevetului (C2) 14.06.2008 Valabil pana la 31.01.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2594
(21)Numarul depozituluia 2001 0182
(22)Data depozitului2001.06.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; GAINA Anton, MD; ZADOROJNÎI Boris, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Rampă pentru maşina de stropit
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.11.30
(47)Data eliberării brevetului2005.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.06.14
 Data decăderii din drepturi2008.06.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0182