For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.06.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 06.11.2001 Examinarea de fond 15.11.2002 Examinarea preliminară 31.01.2003 Publicarea cererii (A) 31.03.2003 Publicarea hot. de respingere 31.07.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.01.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (C2) 21.06.2007 Valabil până la 31.08.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2816
(21)Numarul depozituluia 2001 0192
(22)Data depozitului2001.06.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFATEEV Vladislav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiURECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; FATEEV Vladislav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiACADEMIA DE INGINERII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Material pentru încărcare prin sudare
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23K 35/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 Temeiulart.16(8)
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.21
 Data decăderii din drepturi2007.06.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:696, 2005.01.27
Datele iniţiale:SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; FATEEV Vladislav, MD;
Datele finale:URECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; FATEEV Vladislav, MD;
 Contract de cesiune
EtapaCerere (Solicitant)
Nr. şi data deciziei:777, 2005.03.15
Nr. şi data contractului:759, 2005.03.15
Datele iniţiale:FATEEV Vladislav, MD;
Datele finale:ACADEMIA DE INGINERI DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; Bd. Ştefan cel Mare nr. 83, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0192