For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.06.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.07.2001 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2002 Eliberarea brevetului (G2) 29.06.2006 Valabil până la 10.10.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 01.11.2020 29.06.2021 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1779
(21)Numarul depozituluia 2001 0206
(22)Data depozitului2001.06.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ "EUROFARM" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Vasile, MD; CASIAN Igor, MD; CASIAN Ana, MD; VALICA Vladimir, MD; GHICAVÎI Victor, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ "EUROFARM" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie dermatologică peliculogenă cu juglonă (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/05 (2006.01); A61K 31/122 (2006.01); A61K 47/10 (2006.01); A61K 47/12 (2006.01); A61K 47/32 (2006.01); A61K 47/38 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07C 46/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.11.30
(47)Data eliberării brevetului2002.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.29
 Data decăderii din drepturi2006.06.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0206