For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.12.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.01.2002 Examinarea preliminara 30.10.2002 Examinarea de fond 30.04.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2005 Eliberarea brevetului (C2) 22.12.2006 Valabil pana la 31.03.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2437
(21)Numarul depozituluia 2001 0424
(22)Data depozitului2001.12.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLIDULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHIŢU Dumitru, MD; SAINSUS Iurii, MD; CONEV Alexei, MD; RUSSEVA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE LA TEMPERATURI ÎNALTE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiStabilizator de tensiune alternativă
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2005
B1, BOPI 04/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 5/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.04.30
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.22
 Data decăderii din drepturi2006.12.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0424