For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2316
(21)Numarul depozituluia 2002 0027
(22)Data depozitului2001.12.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDRIEŞ Andrei, MD; BIVOL Valeriu, MD; ROBU Ştefan, MD; DRAGALINA Galina, MD; PRISACAR Alexandru, MD; SERGHEEV Serghei, MD; ŞUTOV Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător foto- şi electronostructurabil pentru înregistrarea informaţiei
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03C 1/73 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.11.30
(47)Data eliberării brevetului2004.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.27
 Data decăderii din drepturi2006.12.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0027