For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.02.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.02.2002 Examinarea preliminara 21.08.2002 Examinarea de fond 31.10.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2003 Eliberarea brevetului (G2)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2021
(21)Numarul depozituluia 2002 0069
(22)Data depozitului2002.02.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.02.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGT EXPERT S.R.L., FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUROVENCO Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGT EXPERT S.R.L., FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de întărire a stratului protector la suprafaţa inferioară a plăcii de beton armat  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2003
F1, BOPI 10/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04B 1/64 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.10.31
(47)Data eliberării brevetului2003.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.02.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0069